Žáci ZŠ Grünwaldova už jsou finančně gramotní

Dne 12.11.2013 se v Českých Budějovicích uskutečnil den finanční gramotnosti. Za ZŠ Grünwaldova školení precizně zorganizovala Mgr. Kateřina Petráchová, která na škole vyučuje Finanční gramotnost a Výtvarnou výchovu. Žáci sedmých, osmých a devátých tříd se naučili, jak správně hospodařit a nenechat se okrádat. Přednášky od 3 lektorů vyslechlo přes 250 studentů, což byl rekord i pro lektorku Martinu Pospíšilovou, která pravidelně školí v rámci akce Den finanční gramotnosti (http://www.denfinancnigramotnosti.cz/).

Přednášky vyslechlo přes 250 studentů

Finanční gramotnost

Výuku organizovala celorepubliková nezisková organizace Centrum finanční gramotnosti (www.cefig.cz), jejíž lektoři mají s finanční problematikou bohaté praktické zkušenosti. „Rádi výuku prokládáme ukázkami z praxe, abychom žáky do problematiky vtáhli. Praktické příklady dokáží zaujmout daleko více než teoretická přednáška,“ vysvětluje lektor Ondřej Podlešák, manažer kolínské pobočky finančně-poradenské společnosti Partners.
První část všech přednášek byla věnována problematice hospodaření: Žáci si zvolili povolání a snažili se hospodařit tak, aby si v žádné situaci nemuseli půjčovat. Čím více peněz vydělávali, tím více jich museli mít naspořených v rezervě pro neočekávané události. V druhé části se pak probírala jednotlivá témata: rozpočet, úspory a půjčky.

Praktické příklady dokáží zaujmout daleko více než teoretická přednáška

Finanční gramotnost

Žáci využili možnost ptát se lidí z praxe a doptávali se na různá témata nad rámec školení. „Jelikož jsou ve škole sportovní třídy, žáky hodně zajímala problematika profesionálních sportovců – jak zařídit, aby i po skončení kariéry nebo při zranění měli stále dost peněz a nedostali se do finančních problémů.“ říká Josef Janoušek, který v úterý vyučoval téma rozpočet.

Na konci školení si každá třída mohla zasoutěžit o věcné (převážně sladké) ceny. První soutěž vyhrál žák, který nejrychleji dokázal spočítat, kolik přeplatí na úvěru ve výši 100 000 Kč. Druhá soutěž testovala povědomí žáků – měli za úkol vyjmenovat co nejvíce finančních institucí v České republice. Nejpopulárnějšími byly instituce, které se často objevují v reklamách: Air Bank, ING a Česká Spořitelna.
Na otázku, co se žákům nejvíce líbilo, odpovídal Pavel Hezoučký, žák 8. třídy: "O tý sportce to bylo nejlepší, že se nemusí utratit 400 milionů, ale dá se žít z úroků." Pavlovi spolužáci Michal Jiránek a Adam Kasík se shodli na tom, že nejzajímavější byly půjčky a počítání RPSN. Zřejmě díky tomu, že si za správný výsledek vysoutěžili sladkou odměnu.

Fotografie z akce naleznete na našem facebooku   .Fotogalerie

Přidat komentář