Škola finanční gramotnosti: Jak ušetřit na pojištění?

Rodinný rozpočet se skládá z příjmů, výdajů a rezervy. Klíčovým faktorem je samozřejmě příjem. Jak zajistit, aby v případě výpadku příjmu rodina dokázala fungovat a nedostala se do finanční krize? O příjem můžeme přijít mnoha způsoby. Nyní si ukážeme, jak se na ně dá připravit.

Pojistka není dobrý nástroj

Budeme asi první osoby v oblasti financí, kteří Vám budou tvrdit, že pojištění není ze své podstaty dobrý nástroj. Proč? Společně nahlédneme pod pokličku pojišťoven. Je to jednoduché: Stačí se podívat, co všechno musí pojišťovna zaplatit z pojistného, které jí platíme:
Čili logicky na pojištění vydělat nemůžeme, naopak zisk pojišťoven je ztráta klientů, a náklady pojišťovny jsou pro klienta rovněž to, co musí zaplatit právě on. Pouze část pojistného plnění je to, za co by si klient rád zaplatil. Vše ostatní platí navíc. Pojištění proto není dobrý (výdělečný) nástroj. Jakou ale máme alternativu?

Pojištění není všelék

Vytvářet si vlastní rezervu, která slouží jako naše soukromá pojišťovna. Vytváření rezerv na horší časy u nás není moc zakořeněné. Spíše jsme pomocí lobby pojišťoven vychování být pojištěnci. Rezerva má mnoho výhod. Je jí jedno, na co ji použijete. Funguje stejně při ztrátě zaměstnání jako při opravě auta. Má ovšem jednu velkou nevýhodu: Musí se nejdřív naspořit. Čili pro případy, kdy nejsme schopni našetřit dostatečný finanční polštář a hrozí riziko finanční tragédie, je nutné pojištění uzavřít.

Výše rezervy

Potřebná výše finančního polštáře se samozřejmě odvíjí od výše příjmu. Uvádí se, že člověk by měl mít naspořeno 3-6 měsíčních příjmů pro případ nenadálých událostí. Nenadálou událostí ovšem nejsou Vánoce, nebo dovolená, ale pouze skutečně nutné výdaje. Tuto rezervu je nutné naspořit, proto by si měl každý člověk, který nastoupí do pracovního procesu, odkládat minimálně 20% svého příjmu právě na vytvoření této rezervy. Lidé často spoléhají na pojištění, neuvědomují si ale, že může nastat situace, kterou má pojišťovna ve výlukách. A zároveň musíme myslet na to, že ne všechna rizika se pojistit dají, proto finanční rezervu potřebuje skutečně každý.

Kdy se pojistit?

Obecně platí, že se pojišťujeme, když pociťujeme potřebu ochránit sebe a své blízké před nepříjemnými finančními dopady životních událostí. A pouze na taková rizika, na která nám nestačí naspořená rezerva. Vhodně nastavené pojištění má smysl i v okamžiku, kdy do budoucna uvažujeme o rodině, nebo dalších závazcích, protože s věkem roste cena pojištění. Z tohoto důvodu je vhodné si pojistku uzavřít dříve než později a rovnou ji nastavit na částky, které budeme potřebovat v budoucnu. Předejdeme také riziku přirážky za zhoršený zdravotní stav.

Jak jsme na tom v ČR s tvořením rezerv?

Velmi mizerně. Studie vydaná finanční skupinou Allianz porovnávala výši bohatství na osobu:

1.

Švýcarsko

3 677 918 Kč

2.

USA

2 610 403 Kč

3.

Japonsko

2 167 171 Kč

4.

Belgie

1 905 638 Kč

5.

Nizozemsko

1 782 259 Kč

 

...

 

27.

Česká republika

261 792 Kč

Tradici spoření tedy budeme muset ještě nějaký ten pátek dohánět, a do té doby se budou opakovat situace, kdy jeden člověk stáhne díky dluhům zbytek rodiny s sebou, a statistikám budeme vládnout v platební neschopnosti a osobních bankrotech.

 

 

Přidat komentář