Kampaň za správné pojištění: Pojištění úmrtí

Na každém kroku narážíme na reklamy, které nás přesvědčují o tom, že svět kolem nás je daleko nebezpečnější, než si vůbec dokážeme představit. Ujišťují nás, že v případě nehody se naše rodina zcela zhroutí. Stoprocentním řešením, které zajistí rodinnou pohodu, je podle nich pojištění. Avšak pozor, pojištění není synonymem slova bezpečí!

Pojištění ≠ bezpečí

Pro to, aby se slova bezpečí a pojištění mohla porovnávat, je nutné vhodné nastavení pojistných smluv. A právě z tohoto důvodu přicházíme s naší kampaní za správné pojištění! V několika článcích s přiloženými grafy a obrázky Vám ukážeme, jaká rizika má smysl zajišťovat, na co si dávat pozor a jak pojištění uzavřít nebo upravit to stávající.

Začínáme už nyní

Jako první si musíme uvědomit, že pojištění funguje velmi jednoduše: Platím pojišťovně, aby za mě převzala riziko. Čím větší je šance, že riziko nastane, tím víc musím pojišťovně zaplatit. Pokud tedy platím málo peněz, je zřejmé, že moje pojistná ochrana je velmi nízká. Bohužel nás při uzavírání pojištění mnohokrát zajímá právě cena. Máme pak levné pojištění, které nám dodává falešný pocit bezpečí.

Falešný pocit bezpečí

Jedním z nešvarů, kterého se majitelé pojištění při uzavírání smluv dopouští, je uzavírání limitované ochrany s cílem úspory. Mnoho lidí se spálilo při povodních v roce 2013. Finanční krize a nedostatek financí se přenesl do rodinných rozpočtů – šetřilo se, kde se dalo. Nabídka pojištění nemovitosti, která nekryje pojištěného pro případ povodní, je výrazně levnější. Úspora může dosáhnout i několika tisíc korun ročně. Ale škody po povodních, ty byly v řádech stovek tisíc i milionů korun.

Namísto pojištění úmrtí z jakýchkoliv příčin uzavírají klienti především levnější variantu - pojištění úmrtí úrazem. Tato ochrana je opravdu výrazně levnější, avšak má takové pojištění smysl? Rodinu jste sice zabezpečili, jak Vám poradili v reklamě, ale pouze pro jeden z mnoha případů. V úplném bezpečí stále není – zřejmé to je z následujícího grafu. Jaká je šance, že k úmrtí osoby dojde skutečně úrazem – vnější příčinou dle statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, www.uzis.cz?

Příčiny úmrtí v ČR za rok 2012

V roce 2012 vnější příčiny způsobily pouze 7,4% úmrtí u mužů a 3,5% úmrtí u žen. Spoléhat se na takovou pojistnou ochranu znamená spoléhat se na štěstí. To je samo o sobě obrovský risk. Risk, který si většina z nás jednoduše nemůže dovolit kvůli rodině a závazkům. Proto postupujme při uzavírání pojištění obezřetně a rozumně – jde tu přece nejen o nás, ale i o naše blízké.

Jak nám můžete pomoci?

Naše kampaň bude pokračovat užitečnými tipy k dalším rizikům, sledujte ji na našich webových stránkách www.cefig.cz a na naší facebookové stránce www.facebook.com/centrumfinancnigramotnosti, kde bude probíhat také kampaň obrázková, kterou můžete sdílet a rozšířit tak informace, které Vašim známým mohou zachránit jejich rodinný rozpočet. Neváhejte, sledujte nás a podpořte naši kampaň za správné pojištění!

Přidat komentář