Laický slovníček nejdůležitějších finančních pojmů: investice, úvěry, spoření a pojištění

Z veškeré finanční hatmatilky nám jde občas hlava kolem. Přinášíme Vám základní slovníček, který se snaží všechny pojmy srozumitelně vysvětlit.

TIP: zmáčněte zároveň klávesy CTRL a F a vyhledávejte pojem, který potřebujete.

INVESTICE

INFLACE

– inflace je procentuelní údaj, který určuje zvyšení cen zboží a úrovně mezd (případně snížení kupní síly dané měny). Pokud je inflace za rok 5%, znamená to, že tzv. spotřební koš (tedy zboží běžné spotřeby) zdražil o 5%. Více o inflaci na stránkách ČSÚ zde. Inflace snižuje výkonnost investic a zároveň snižuje nákladnost úvěrů. Reálný výnos investic = Výnos - inflace. Reálné náklady úvěru = náklady na úvěr - inflace.

Příklad - spoření a investice: V lednu jsem uložil 100.000 Kč na termínovaný vklad se zhodnocením 2% za rok (pro zjednodušení nebudeme počítat daň). Inflace v tomto roce činila1%. Reálně jsem tedy vydělal pouze 1%, protože o 1% se mezitím žvýšily ceny zboží a služeb

Příklad - úvěry. V lednu jsem si půjčil 100.000 Kč a v prosinci vrátil o 10% více, tedy 110.000 Kč. Inflace v tomto období byla 1%. Reálně jsem tedy vrátil pouze 109.000 Kč, neboť půjčených 100.000 Kč ztratilo za rok 1% ze své hodnoty, reálně tedy vracím 99.000 Kč.

AKCIE

– akcie je cenný papír. Akcie vydávají akciové společnosti. Koupí akcie se stáváte „spolumajitelem“ společnosti. Hodnota akcie se v čase mění. Pro potřeby investorů je akcie více riziková záležitost, která může ale přinést zajímavé výnosy, především dlouhodobě. Změnu ceny akcie ovlivňuje mnoho faktorů, například: 1) výsledky dané společnosti, 2) poptávka investorů po koupi akcií, 3) obecná situace na trhu, 4) hospodářská situace země, ve které se společnost nachází, ... Některé akciové společnosti vyplácejí dividendu, viz níže.

DIVIDENDA

– dividenda je finanční odměna vyplácená akcionářům – držitelům akcií. Některé společnosti dividendu vyplácejí, jiné ne. Hodnota dividendy se každý rok mění, podle výsledků dané firmy. Společnost může svou dividendovou politiku kdykoliv změnit a dividendu nevyplatit. Držitelé akcií společností, které dividendu vyplácejí, rovněž podstupují tržní riziko poklesu akcií, dostávají však tuto dividendu. Dividendové výnosy podléhají 15% dani z příjmu.

DLUHOPIS

– dluhopis je cenný papír. Dluhopisy mohou vydávat státy i firmy. Koupím-li si dluhopis, půjčuji peníze státu/firmě, dostávám tzn. Kupón (=úrok) a za sjednanou dobu dostanu zpět své peníze. Rizikovost dluhopisů je ovlivněna šancí, že vydavatel dluhopisu zkrachuje. Obecně jsou považovány za bezpečnější státní dluhopisy než firemní, jsou ale i výjimky (např. Řecko, Španělsko). Příklad: Koupím pětiletý státní dluhopis s 5% kuponem za 100.000 Kč. Každý rok dostanu 5.000 Kč (zaplatím z nich 15% daň), po pěti letech mi stát vrátí 100.000 Kč.

PODÍLOVÝ FOND

– nástroj využívaný v investičním životním pojištění, doplňkovém penzijním spoření či samostatně. Prostřednictvím podílových fondů lze nakupovat cenné papíry, nemovitosti, komodity a další. Podílový fond má určenou strategii, podle toho, jaké aktivum nakupuje – akciové, dluhopisové, nemovitostní, ... Podílník (tedy zákazník, který prostřednictvím fondu investuje) nakupuje podílové listy. Získává tak podíl na celkovém majetku fondu. Pokud se fondu daří, podílník se podílí na výnosech, pokud se nedaří, podílník podstoupí ztrátu. Výnosy z podílových fondů nepodléhají 15% dani z příjmu, pokud jsou v nich peníze investovány alespoň 3 roky (jinak se výnosy standardně daní).

DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ

– „nástupce“ penzijního připojištění. Státem podporovaný produkt, který investuje do podílových fondů. Stát podporuje penzijní připojištění státním příspěvkem a daňovou úlevou.

DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ

– již zrušený produkt reprezentující 2. pilíř penzijní reformy. DS podobně jako jiné produkty používalo investice do podílových fondů.

ÚVĚRY

P.A.

– per annum, ročně. Zkratka se nejčastěji používá u úvěrů, v textu se uvádí za procenty – pokud je úrok 10% p.a., jde o 10% ročně. Další variantou je p.m., tedy měsíční úročení.

RPSN

– Roční Procentní Sazba Nákladů. Tento údaj se používá u úvěrů. Uvádí se v procentech. Je to částka, kterou ročně zaplatíte navíc k úvěru. RPSN zahrnuje úroky, poplatky a další náklady spojené s úvěrem.

Příklad: Pokud si půjčím 100.000 Kč na 1 rok, zaplatím poplatek za sjednání úvěru 10.000 Kč a úrok je 10% (10.000 Kč), RPSN činí 20%, protože celkem přeplatím 20.000 Kč.*

*pozn.: pro lepší názornost v příkladu uvažujeme, že je úvěr splacen jednorázově po roce, tedy celý rok platím pouze úroky a poté jednorázově splatím celý dluh. Pokud by se úvěr částečně splácel každý měsíc, výpočet je složitější.

HYPOTÉKA (HYPOTEČNÍ ÚVĚR)

– půjčka na uspokojení bytových potřeb zajištěná nemovitostí. Hypotéky poskytují pouze banky. Hypotéka se většinou splácí postupně (anuitně), tedy každou měsíční splátkou je zůstatek úvěru nižší. Na úroky z hypotéky stát poskytuje daňovou úlevu ve výši 15% ze zaplacených úroků.

AMERICKÁ HYPOTÉKA

– poskytována bankami. Úvěr, kdy žadatel ručí nemovitostí, ale účelem úvěru nejsou potřeby k bydlení. Jedná se tedy o spotřebitelský úvěr zajištěný nemovitostí. Výhodou americké hypotéky oproti spotřebnímu úvěru je delší splatnost a nižší úrok. Nevýhodou je nutnost zastavit nemovitost a s tím spojené poplatky a administrativa.

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

– úvěr určený k nákupu spotřebního zboží, poskytovaný bankami i nebankovními společnostmi.

PŘEKLENOVACÍ ÚVĚR

– úvěr od stavební spořitelny, řešící bytové potřeby. Může být zajištěný nemovitostí i nezajištěný. Překlenovací úvěr se nesplácí, pouze se z něj platí úroky. K překlenovacímu úvěru se sjednává stavební spoření. Když zůstatek stavebního spoření dosáhne 40% (některé SS nabízejí 35%) výše překlenovacího úvěru, oba produkty se spojí a dlužník začíná splácet úvěr ze stavebního spoření – viz níže. Na překlenovací úvěr stát poskytuje daňovou úlevu ve výši 15% ze zaplacených úroků.

ÚVĚR ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

– úvěr od stavební spořitelny, který se chová jako postupně (anuitně) splácená hypotéka – tedy každou měsíční splátkou se snižuje zůstatek úvěru. Stát poskytuje daňovou úlevu ve výši 15% ze zaplacených úroků.

KREDITNÍ KARTA

– je „nabitá kreditem“. To je částka, kterou si můžete od poskytovatele kdykoliv půjčit tím, že kartou zaplatíte. Když peníze včas na kartu vrátíte, neplatíte úroky. Když ne, platíte úroky a splácíte dluh jako ze standardního úvěru.

KONTOKORENT

– sjednávaný k běžnému účtu, umožňuje uživateli čerpat účet do mínusu. Jedná se o úvěr, ze kterého se platí úroky, pokud je vyčerpán.

SPOŘENÍ

STAVEBNÍ SPOŘENÍ

– spořící produkt s garantovanou úrokovou mírou a státní podporou (každé rodné číslo má nárok na státní podporu pouze na 1 smlouvě stavebního spoření). Stavební spoření má cílovou částku, která určuje, kolik maximálně můžete na smlouvě naspořit. Pokud SS ukončíte v prvních šesti letech, pozbýváte nárok na státní podporu (z účtu Vám ji odečtou) a ještě zaplatíte pokutu (zpravidla 1% z cílové částky).

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

– produkt sjednávaný do 30.11.2012, staré smlouvy ale dodnes platí, pouze je společnosti přejmenovaly na „transformovaný fond“. Penzijní připojištění garantovalo (a těm, co mají smlouvu dodnes platnou, stále garantuje) nezáporné zhodnocení peněz, což je hlavním rozdílem oproti doplňkovému penzijnímu spoření, které investuje do podílových fondů. Staré smlouvy jsou dodnes podporovány státem prostřednictvím státní podpory a daňové úlevy.

DRUHÝ PILÍŘ

– Nyní zrušen. Část penzijního systému dle důchodové reformy, reprezentovaná jedním produktem – Důchodovým spořením.

TŘETÍ PILÍŘ

– Obecný název pro jednu část penzijního systému, kdy si každý občan sám spoří na důchod. Často je třetí pilíř zaměňován s penzijním připojištěním, kromě toho ale pod označení třetí pilíř ale spadají jakékoliv spořící či investiční produkty: podílové fondy, stavební spoření, životní pojištění, ...

POJIŠTĚNÍ

PODPOJIŠTĚNÍ

– aplikuje se u pojištění majetku (domů, bytů, aut). Pokud mám pojistnou částku ve smlouvě nižší než je reálná hodnota, pojišťovna mi při pojištné událostí vyplatí poníženou částku.

Příklad: Dům má hodnotu 2.000.000 Kč (bez pozemku). Pojistnou částku ve smlouvě mám na 1.000.000 Kč. Pokud mi vichřice zničí střechu, která bude potřeba vyměnit, pojišťovna mi vyplatí pouze 50% ze škody. Tedy pokud střecha bude stát 300.000 Kč, od pojišťovny dostanu 150.000 Kč.

POVINNÉ RUČENÍ

– pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – pojištění je určeno na krytí škod způsobených provozem daného automobilu třetím osobám.

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

– pojištění škod vzniklých na automobilu – havárií, živly, krádeží, vandalismem...

INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

– kombinace pojištění a investic do podílových fondů. Pojistník má nárok na odbytné, pokud smlouvu zruší předčasně, či odkupné, pokud smlouva skončí po sjednané době. Na investiční životní pojištění stát nabízí daňovou úlevu (15% z částky, která se ročně spoří + částka placená za pojištění úmrtí). Na toto pojištění může přispívat zaměstnavatel, tento příspěvek je osvobozen od daně z příjmu.

KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

– předchůdce investičního životního pojištění, kombinace pojištění a spoření. Na kapitálové životní pojištění stát nabízí daňovou úlevu (15% z částky, která se ročně spoří + částka placená za pojištění úmrtí). Na toto pojištění může přispívat zaměstnavatel, tento příspěvek je osvobozen od daně z příjmu.

RIZIKOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

– pojistná smlouva bez investiční složky, ve které se pouze pojišťují rizika.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI (NA BLBOST)

- v případě, že způsobím škodu třetí osobě, pojišťovna vyplatí této osobě finanční náhradu. Pojištění má 2 základní druhy - pojištění v občanském životě a pojištění vůči zaměstnavateli. Podnikatelé si rovněž sjednávají pojištění odpovědnosti z činnosti, pokud by v příčinné souvislosti s jejich podnikáním vznikla škoda třetím osobám.

Přidat komentář