Kalouskovy státní dluhopisy: Daňový poplatník zapláče.

Byly vydány nové státní dluhopisy. Investor si může vybrat celkem z 5 variant: 1,5letý diskontovaný dluhopis. Tříletý prémiový dluhopis. Pětiletý kupónový dluhopis. Pětiletý reinvestiční dluhopis. Sedmiletý protiinflační dluhopis. Zajímá Vás jejich zhodnocení a porovnání s nabídkou na trhu?

1,5letý diskontovaný dluhopis

Tento dluhopis nabízí výnos do splatnosti 2,5%, čili roční výnos je 1,7% p.a. před zdaněním. V současné době už jsou pryč nabídky bank, kdy spořící účet mohl nabídnout 3%, nicméně stále se dá na trhu najít spořící účet, který nabídku 1,7% vyrovná, nebo dokonce překoná. To vše za vyšší likvidity, to znamená možnosti kdykoliv vybrat úspory, aniž by střadatel přišel o výnosy při předčasném výběru, jako tomu je u státních dluhopisů.

3letý prémiový dluhopis

Dluhopis úročí peníze pevnou úrokovou sazbou 0,5%, s prémií v posledním roce ve výši 6%. Roční zhodnocení je tak 2,5% před zdaněním. V porovnání se spořícími účty už tento dluhopis nabízí zhodnocení vyšší, pro konzervativního investora, který ukládá prostředky, které v příštích 3 letech určitě nevyužije, může být tato varianta zajímavou investiční příležitostí.

5letý kupónový dluhopis

Dluhopis nabízí pevnou úrokovou sazbu, která v letech roste. Je to 0,5% v prvním roce, 1%, 3%, 4% a 6% v roce posledním. Výnos je vyplácen každý rok. Průměrný výnos je tak 2,8% před zdaněním. O poznání zajímavější co se týče výnosu je nabídka reinvestičního dluhopisu se stejnou splatností:

5letý reinvestiční dluhopis

Dluhopis nabízí pevnou úrokovou sazbu, která v letech roste. Výnos je vyplacen při splatnosti dluhopisu.Roční sazby jsou 0,5% v prvním roce, 1%, 3%, 4% a 7% v roce posledním. Roční výnos těchto dluhopisů je necelých 3,1% před zdaněním. Pro konzervativního investora, který nehce nést vysoké riziko, je tato nabídka zajímavá. Podílové fondy státních dluhopisů nesou náklady na správu, čili nemají šanci těmto dotovaným dluhopisům konkurovat. Smíšené fondy nebo fondy korporátních dluhopisů mohou nabídnout vyšší zhodnocení, ale při odpovídajícím riziku, vhodné jsou tedy pro zkušenější investory, nebo investory s dynamičtejším profilem.

7letý proti-inflační dluhopis

Jeho zhodnocení se odvíjí od procentní změny indexu spotřebitelských cen (jeden ze způsobů výpočtu inflace). Predikce vytvořená samotným MF (zde: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Makroekonomicka-predikce_2013-Q2_Ta...) hovoří o predikci inflace v následovně: 2,1% na rok 2013, 1,7% v roce 2014, 1,9% je výhled na rok 2015 a 1,1% v roce 2016.Nebylo by žádným překvapením, kdyby tato predikce nekorespondovala s realitou, vzhledem k štědré sazbě 5letého reinvestičního dluhopisu však výhodnost proti-inflačního dluhopisu zůstává v kategorii spekulací. Dokáži si však představit, že investoři obávající se hyperinflace použijí tento dluhopis jako součást portfolio,jednu z variantu ochrany proti hyperinflaci.

Shrnutí

Tržní výnos do splatnosti pětiletého dluhopisu České republiky se pohybuje pod 1%. Daňový poplatník tedy zapláče, protože stát vytáhne z jeho peněženky o něco víc, než by mohl. Pro konzervativní investory jsou zajímavé zejména nabídky 3letého prémiového dluhopisu (2,5% p.a.) a 5letého reinvestičního dluhopisu (3,1% p.a.). Po odečtení 15% daně z příjmu se dostáváme na zhodnocení 2,1% resp. 2,6% čistého výnosu p.a. Pro dynamičtější a zkušenější investory by nabídka zhodnocení musela být o něco vyšší.
Pokud Vás zajímají detailní informace, pokračujte na stránku www.sporicidluhopisycr.cz.

Přidat komentář

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Přidat komentář