Dne 12.11.2013 se v Českých Budějovicích uskutečnil den finanční gramotnosti. Za ZŠ Grünwaldova školení precizně zorganizovala Mgr. Kateřina Petráchová, která na škole vyučuje Finanční gramotnost a Výtvarnou výchovu. Žáci sedmých, osmých a devátých tříd se naučili, jak správně hospodařit a nenechat se okrádat. Přednášky od 3 lektorů vyslechlo přes 250 studentů, což byl rekord i pro lektorku Martinu Pospíšilovou, která pravidelně školí v rámci akce Den finanční gramotnosti (http://www.denfinancnigramotnosti.cz/).

Přednášky vyslechlo přes 250 studentů

Výuku organizovala celorepubliková nezisková organizace Centrum finanční gramotnosti (www.cefig.cz), jejíž lektoři mají s finanční problematikou bohaté praktické zkušenosti. „Rádi výuku prokládáme ukázkami z praxe, abychom žáky do problematiky vtáhli. Praktické příklady dokáží zaujmout daleko více než teoretická přednáška,“ vysvětluje lektor Ondřej Podlešák, manažer kolínské pobočky finančně-poradenské společnosti Partners. První část všech přednášek byla věnována problematice hospodaření: Žáci si zvolili povolání a snažili se hospodařit tak, aby si v žádné situaci nemuseli půjčovat. Čím více peněz vydělávali, tím více jich museli mít naspořených v rezervě pro neočekávané události. V druhé části se pak probírala jednotlivá témata: rozpočet, úspory a půjčky.

Praktické příklady dokáží zaujmout daleko více než teoretická přednáška

Žáci využili možnost ptát se lidí z praxe a doptávali se na různá témata nad rámec školení. „Jelikož jsou ve škole sportovní třídy, žáky hodně zajímala problematika profesionálních sportovců – jak zařídit, aby i po skončení kariéry nebo při zranění měli stále dost peněz a nedostali se do finančních problémů.“ říká Josef Janoušek, který v úterý vyučoval téma rozpočet.
Na konci školení si každá třída mohla zasoutěžit o věcné (převážně sladké) ceny. První soutěž vyhrál žák, který nejrychleji dokázal spočítat, kolik přeplatí na úvěru ve výši 100 000 Kč. Druhá soutěž testovala povědomí žáků – měli za úkol vyjmenovat co nejvíce finančních institucí v České republice. Nejpopulárnějšími byly instituce, které se často objevují v reklamách: Air Bank, ING a Česká Spořitelna.
Na otázku, co se žákům nejvíce líbilo, odpovídal Pavel Hezoučký, žák 8. třídy: "O tý sportce to bylo nejlepší, že se nemusí utratit 400 milionů, ale dá se žít z úroků." Pavlovi spolužáci Michal Jiránek a Adam Kasík se shodli na tom, že nejzajímavější byly půjčky a počítání RPSN. Zřejmě díky tomu, že si za správný výsledek vysoutěžili sladkou odměnu.

Autor zprávy: Lucie Sýkorová
Pro více informací kontaktujte: Ondřej Podlešák, ondrej.podlesak@cefig.cz, 734 642 966
Nezisková organizace Centrum finanční gramotnosti, o.s. byla založena v roce 2012. Její misí je šířit vzdělání především v oblasti správy peněz a hospodaření. Zaměřujeme se na všechny věkové kategorie, primárně se však soustředíme na vzdělávání mladých osob – žáků základních škol, studentů středních škol, dětí z dětských domovů apod. V našem týmu jsou skuteční profesionálové ze světa financí, kteří mají především praktické zkušenosti. Vedení společnosti tvoří Josef Janoušek – držitel prestižního evropského certifikátu €FA a profesionální finanční poradce. Dále je to Ondřej Podlešák, absolvent VŠE v Praze se zkušenostmi z manažerské pozice v makléřské společnosti a Ing. Jan Král, který do společnosti přináší více než 20 let praktických znalostí z bankovního sektoru. Pro více informací navštivte web www.cefig.cz.