Dne 16.9.2015 nezisková organizace Centrum finanční gramotnosti (CEFIG.cz) realizovala školení pro zaměstnance společnosti Severočeské doly. Cílem školení bylo předat administrativním pracovníkům základní znalosti v oblasti finanční gramotnosti, díky kterým mohou pracovnice personálního a mzdového oddělení poradit ostatním zaměstnancům. Skupina Severočeské doly, která je významným zaměstnavatelem v regionu, tak plní svůj díl společenské odpovědnosti.

Školeni finanční gramotnosti Severočeské doly

Přednášky se zúčastnilo 11 zaměstnanců skupiny Severočeské doly.

Vzhledem k povaze pracovní náplně bývají právě mzdové účetní adresáty zvědavých dotazů z oblasti financí. Je to tedy ideální cílová skupina pro školení, neboť mohou nabyté znalosti využít nejen pro sebe, ale i pro více než pět tisíc pracovníků koncernu Severočeské doly. Ten zahrnuje i další společnosti: PRODECO,  Revitrans a SD – kolejová doprava. Přítomni byli zástupci všech těchto dceřinných společností.

„Příjemně nás překvapilo, kolik informací již účastníci školení znali...“

„Příjemně nás překvapilo, kolik informací již účastníci školení znali. Mohli jsme navázat na již známé fakty a doplnit je hlubšími poznatky, zkušenostmi a příklady z praxe,“ říká Josef Janoušek, €FA, lektor společnosti CEFIG, která krom firemních školení poskytuje i kurzy pro základní a střední školy či dětské domovy.

Kurz byl rozdělen na pět následujících okruhů:

Finanční gramotnost, chyby spotřebitelů, klamavé prakticky prodejců.

Spoření, pravidla pro odkládání peněz, investice.

Půjčky, rozdíly mezi jednotlivými druhy úvěrů, tipy pro financování.

Zadlužení, registry dlužníků, exekuce, insolvence.

Pojištění, tvorba rezerv, majetková rizika, životní rizika.

Potrobnější informaceo kurzech a jejich náplni jsou k nalezení na webu: http://www.cefig.cz/skoleni-financni-gramotnosti-pro-zamestnance

Klíčovým bodem školení bylo především předat základní informace o tvorbě finanční rezervy v rodinném rozpočtu. Nedostatečná výše úspor „na horší časy“ bývá totiž nejčastěji příčinou zbytečného zadlužení a dalších finančních i rodinných problémů. „Věříme, že předáním vhodných znalostí těm správným lidem jsme schopni zvýšit finanční gramotnost v české republice,“ tvrdí Ing. Ondřej Podlešák, ředitel a zároveň lektor CEFIGu.

Autorka zprávy: Anna Pakandlová

Pro více informací kontaktujte: Ondřeje Podlešáka, ondrej.podlesak@cefig.cz, 734 642 966

 

Nezisková organizace Centrum finanční gramotnosti, o.s. byla založena v roce 2012. Její misí je šířit vzdělání především v oblasti správy peněz a hospodaření. Zaměřujeme se na všechny věkové kategorie, primárně se však soustředíme na vzdělávání mladých osob – žáků základních škol, studentů středních škol, dětí z dětských domovů apod. V našem týmu jsou skuteční profesionálové ze světa financí, kteří mají především praktické zkušenosti. Vedení společnosti tvoří Josef Janoušek – držitel prestižního evropského certifikátu €FA a profesionální finanční poradce. Dále je to Ondřej Podlešák, absolvent VŠE v Praze se zkušenostmi z manažerské pozice v makléřské společnosti a Ing. Jan Král, který do společnosti přináší více než 20 let praktických znalostí z bankovního sektoru. Pro více informací navštivte web www.cefig.cz.