Studentům kvarty osmiletého Gymnázia Kolín se již od raného věku dostává kvalitního vzdělání, které by jim mělo zajistit přijetí na prestižní vysoké školy či dobré pracovní uplatnění. Vyučující Mgr. Dana Francová ale věří, že příprava studentů na běžné životní situace je neméně důležitá.  V pondělí proto ochotně zapůjčila své místo za katedrou lektorovi neziskové organizace Centrum finanční gramotnosti (CEFIG, www.cefig.cz).

 „Primárně se studentům během lekce snažíme vysvětlit, proč je důležité spořit. Věříme, že pokud studentům předáme informace o tom, jak efektivně spravovat svůj finanční rozpočet, nečekané výdaje pokryjí z rezervy. Spoření pro ně nebude představovat noční můru, ale naopak cestu, jak být v pohodě.“ shrnuje ředitel CEFIGu a lektor Ondřej Podlešák.
V úvodu lekce se studenti dozvěděli, jak vypočítat čistou mzdu a kolik skutečně stojí zaměstnanec svého zaměstnavatele. „I když není výpočet čisté mzdy nijak složitý, málokdy se s ním studenti setkají již během studia na gymnáziu, což je škoda. Domnívám se, že většina absolventů již při volbě studijního oboru a vysoké školy zvažuje budoucí možnosti uplatnění na trhu práce. Stejně tak kalkulují, za jak dlouho se jim investice do vzdělání vrátí zpět. Elementární znalost mzdových výpočtů jim může rozhodování jedině usnadnit,“ říká Josef Janoušek, který celý koncept školení pomáhal vytvářet.

„K uvědomnění důležitosti spoření dojde ve chvíli, kdy v průběhu školení žáci virtuálně zkrachují.“

Po seznámení se základními pojmy studenti hrají hru: mají si představit, že jsou již ekonomicky samostatní a musí hospodařit se svým měsíčním příjmem, který si zvolí dle povolání. Zamyslet se nad efektivním rozdělením příjmu bylo pro mnohé snazší z toho důvodu, že díky kapesnému již sami spravují často nemalou sumu peněz. „Posluchačům vysvětlujeme, proč by neměli nikdy utratit celý příjem a proč by měli pravidelně navyšovat své finanční rezervy,“ popisuje interaktivní způsob výuky Ondřej Podlešák. „K uvědomnění důležitosti spoření dojde ve chvíli, kdy v průběhu školení žáci virtuálně zkrachují.“
Pracovníci CEFIGu jsou si dobře vědomi toho, že ani studenti Gymnázia Kolín se nevyhnou neustálému tlaku masových reklam na hypotéky a spotřebitelské úvěry. Lektoři proto na praktických příkladech ukazují, že není úvěr jako úvěr. „Snažíme se, aby si studenti zapamatovali, že půjčka na vánoční dárky či zájezd k moři je špatná vždy. Naopak schopnost orientovat se v oblasti hypotečních úvěrů může být v životě jedině prospěšná.“

„... rádi bychom navázali dlouhodobou spolupráci.“

„S Gymnáziem Kolín bychom rádi navázali dlouhodobou spolupráci. Na této škole jsem studoval a rád bych dětem předal znalosti, které mi v začátcích studia na vysoké škole nebo při prvních brigádách chyběly,“ říká Ondřej Podlešák, který je absolventem kolínského gymnázia.
„Líbilo se mi, že výuka byla spíše praktická a lektor dokáže ukázat reálné příklady z praxe, které žáky zajímají. Jsem ráda, že můžeme našim studentům poskytnout vzdělání i nad rámec osnov. V dnešní době jsou znalosti z oblasti finančního sektoru pro život opravdu nezbytné,“ zakončuje Mgr. Dana Francová, která školení organizovala.
Autorka zprávy: Lucie Sýkorová
Pro více informací kontaktujte: Ondřej Podlešák, ondrej.podlesak@cefig.cz, 734 642 966

Nezisková organizace Centrum finanční gramotnosti, o.s. byla založena v roce 2012. Její misí je šířit vzdělání především v oblasti správy peněz a hospodaření. Zaměřujeme se na všechny věkové kategorie, primárně se však soustředíme na vzdělávání mladých osob – žáků základních škol, studentů středních škol, dětí z dětských domovů apod. V našem týmu jsou skuteční profesionálové ze světa financí, kteří mají především praktické zkušenosti. Vedení společnosti tvoří Josef Janoušek – držitel prestižního evropského certifikátu €FA a profesionální finanční poradce. Dále je to Ondřej Podlešák, absolvent VŠE v Praze se zkušenostmi z manažerské pozice v makléřské společnosti a Ing. Jan Král, který do společnosti přináší více než 20 let praktických znalostí z bankovního sektoru. Pro více informací navštivte web www.cefig.cz.