Jak to probíhá

Naší vizí a posláním je spojovat jednotlivce, kteří chtějí být v životě úspěšní. Činíme tak prostřednictvím klubů finanční gramotnosti, které zakládáme po celé ČR. Osvojování všech dovedností probíhá snadno přístupnou formou – používáme hry, cvičení, učíme improvizaci, rozvíjíme kreativitu a schopnost reagovat za nečekaných okolností.

V činnosti klubů učíme 3 principy, které ovládají úspěšní lidé:

Vyhledávání investičních příležitostí.

Vyhledávání investičních příležitostí.
Tvoření nových postupů, stimulace kreativity.

Tvoření nových postupů, stimulace kreativity.

Perfektní znalost finančních toků.

Perfektní znalost finančních toků.