Jak to probíhá

Chcete si založit svůj vlastní klub? Dáme Vám tuto šanci. Máme připraven manuál pro zakladatele klubů finanční gramotnosti, předáme Vám materiály, a v prvních krocích Vám pomůžeme s organizací, propagací a zajištěním potřebných nezbytností.

Založením klubu získáte:

Manažerské zkušenosti a dovednosti.

Manažerské zkušenosti a dovednosti.
Reprezentativní zápis do CV.

Reprezentativní zápis do CV.

Možnost používat značku cefig.

Možnost používat značku cefig.

Přihláška vedoucího klubu