Děti ze dvou dětských domovů v ústeckém kraji se během posledního prázdninového týdne sešly v Dlažkovicích, aby se seznámily se základy hospodaření s osobními financemi. Česká bankovní asociace (ČBA) a Centrum finanční gramotnosti (CEFIG) se rozhodly spojit své síly, aby dětem během čtyř dní představily, co všechno je po odchodu z dětského domova může čekat, jakým nástrahám ve světě financí by měly být schopné se vyhnout a jak je důležité tvořit si finanční rezervy.

„ČBA se tentokrát rozhodla zaměřit na mladé dospělé, kteří opouštějí dětské domovy právě proto, že je z hlediska finanční gramotnosti považuje za jednu z nejméně připravených a přitom zároveň nejvíce ohrožených skupin,“ uvádí iniciátorka celého projektu Helena Brychová z ČBA. „V dětských domovech se děti velice těžko učí hospodařit s vlastními finančními prostředky. Všechny základní potřeby jim zajišťuje domov, a pokud si samy nějaké peníze vydělají, většinou je okamžitě utratí za zbytečnosti. Po opuštění dětského domova mívají velké problémy s tím, aby zvládly správně hospodařit - celou výplatu ihned utratí, jak byli zvyklí. S penězi tedy málokdy vydrží celý měsíc a často sahají po půjčkách,“ řekl ředitel společnosti CEFIG Ondřej Podlešák.

Lektorský tým tvořili tři školitelé společnosti CEFIG - Josef Janoušek, Ondřej Podlešák a Jan Král. Navíc bylo přizváno několik zajímavých hostů, kteří dětem ukazovali různé další možnosti či předávali zkušenosti. Pro skupinu dětí blížících se věku dospělosti byl připraven čtyřdenní program se vším všudy. Pod vedením zkušených lektorů z CEFIGu byly školící jednotky rozděleny vždy do teoretické dopolední a praktické odpolední části. Základy hospodaření a principy zacházení s financemi byly tématem prvního dne. „Vytváření úspor pro případ, že nastanou neočekávané události, by mělo být téměř automatickým procesem. Snažili jsme se, aby se právě tenhle princip stal pro děti základním stavebním kamenem, protože rezervy nám mohou pomoci nejen v případě nutnosti opravit pračku, ale i ve chvílích, které většina z nás chápe jako fatální, třeba náhlá ztráta zaměstnání,“ vysvětluje Helena. V odpolední části si děti mohly vyzkoušet, jaké by to bylo spravovat finanční život celé rodiny. „Používáme k tomu hru Finanční svoboda, která umožňuje představení reálného světa a postupný průběh života domácnosti po dobu třeba 30 let,“ přibližuje Josef Janoušek, nejzkušenější lektor společnosti CEFIG, který se pyšní dokonce certifikátem €FA - nejprestižnějším titulem v oblasti financí.

Druhý den rozvířili Josef Janoušek a Jan Král debatu o úvěrech. Nešlo jen o vysvětlení toho, že půjčování peněz má vždy své výhody i nevýhody, ale i o názorné představení toho, na co si lidé půjčují. Názorně ukázali, kdy je půjčka zbytečná. "Lidé často dělají chyby, které je stojí stotisíce a přitom jim lze jednoduše předejít. Jsem rád, že jsem své více než 20leté zkušenosti v bankovnictví mohl předat," říká Jan Král, který podstatnou část své kariéry pracoval jako ředitel pobočky v ČSOB. V odpolední části tým posílila ještě Petra Kozlová, známá z pořadu České televize Krotitelé dluhů, aby děti upozornila na možné důsledky předlužení a také jim poskytla celou řadu praktických rad pro jednání s obchodníky a úřady při vyřizování běžných záležitostí.

Třetí den bylo na řadě pojištění a čtvrtý den se nesl ve znamení plánování, a to nejen věcí finančních.  Centrum Sámovka, které mimo jiné nabízí dětem vyrůstajícím mimo vlastní rodinu i bydlení v domě na půl cesty, přijela z Prahy představit Veronika Matoušková. „Bohužel v ústeckém kraji nyní zařízení tohoto typu neexistuje, jsou tu pouze azylové domy,“ vysvětluje Veronika. Na závěr vystoupil Radek Laci, který sám výchovou v dětském domově prošel. V současnosti se Radek kromě svého studia a zaměstnání věnuje i aktivitám zájmového sdružení Vteřina poté, které se zaměřuje na posílení hlasu těch, kdo institucionální výchovou procházejí a zlepšení jejich pozice ve vztahu k institucím, jež jsou pro ně rozhodující. „Děti z dětských domovů často chápou své možnosti v životě jako velmi omezené. Právě proto jsme do projektu přizvali i další hosty, kteří nám pomohli v předávání znalostí a zkušeností, ale především v motivaci,“ dodává vedoucí celého projektu Helena Brychová z ČBA. 
Projekt, který byl zacílen nejen na rozšíření obzorů i vědomostí konkrétních mladých lidí, ale i vytipování možností, kudy vést další aktivity v oblasti finančního vzdělávání, nazývá ČBA pilotním. "Tento model vzdělávání se ukázal jako vhodný - děti ocenily především to, že jsme s nimi mohli strávit i večery, kdy jsme společně vařili, tancovali či hráli fotbal. Chceme proto do budoucna hledat způsoby, jak tuto činnost financovat a doufáme, že se nám podaří cesty najít," zakončuje Ondřej Podlešák.
Pro více informací kontaktujte: Ondřej Podlešák, ondrej.podlesak@cefig.cz, 734 642 966

Nezisková organizace Centrum finanční gramotnosti, o.s. byla založena v roce 2012. Její misí je šířit vzdělání především v oblasti správy peněz a hospodaření. Zaměřujeme se na všechny věkové kategorie, primárně se však soustředíme na vzdělávání mladých osob – žáků základních škol, studentů středních škol, dětí z dětských domovů apod. V našem týmu jsou skuteční profesionálové ze světa financí, kteří mají především praktické zkušenosti. Vedení společnosti tvoří Josef Janoušek – držitel prestižního evropského certifikátu €FA a profesionální finanční poradce. Dále je to Ondřej Podlešák, absolvent VŠE v Praze se zkušenostmi z manažerské pozice v makléřské společnosti a Ing. Jan Král, který do společnosti přináší více než 20 let praktických znalostí z bankovního sektoru. Pro více informací navštivte web www.cefig.cz.